„ФЕСТО“ ЕООДfesto

ФЕСТО ЕООД

Адрес:
Адрес:
София 1592
бул. Христофор Колумб 9
Тел.: 02/ 960 07 27, 960 07 12
Факс: 02/ 960 07 23, 960 07 13
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.festo.bg


Ръководител:
инж. Стефан Иванов

 

Предмет на дейност: 


- КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМА-
ТИЗАЦИЯ - предлага повече от 30 000 изделия - пневма-
тични цилиндри; пневматични и електроп- невматични
вентили, електрически и пневматични оси и позициони-
ращи системи; електропневматични вентилни острови
със и без контролер за управление и комуникация;
бързосменни пневматични връзки; вакуумтехника; сред-
ства за подготовка на въздух; магнитни, индукционни,
механични и оптични датчици; релета и преобразуватели
на налягане, пневматични задвижвания за арматура;
системи за монтаж и манипулация; пневматични и
електропневматични шкафове за управление; консул-
тация и техн. помощ при проектиране и реконструкция.
Инженерингови услуги по автоматизация в енергетиката,
химическата, леярската, кожарската и хранителновкусо-
вата промишленост - проектиране, доставка и сервиз на
системи за автоматизация чрез индустриални компютри,
програмируеми контролери, стандартно и приложно
програмно осигуряване и програми за визуализация на
процесите, управление на екструдери и машини за леене
с противоналягане.


- ДИДАКТИКА - комплексна програма от семинари,
технически средства и помагала по пневматика,
електропневматика, хидравлика, електрохидравлика
и програмируеми контролери; сертифициран център за
професионално обучение.


- Услуги за енергоспестяване, водещи до намаляване
на производствени разходи; оптимално използване на
наличните компресори; увеличен ресурс на оборудване-
то; повишена надеждност; енергийно ефективна рабо- та
на системите; подобрени екологични показатели.

Nereda

 Технологията Nereda за спестяване на пространство и енергия 

Nereda е нова фантастична технология за пречиствателните станции на отпадни води – спестявайки 75% от площта и 50% от енергията, без миризми и с отлично ниво на пречистване – изградена изцяло с продукти на Festo. Пълния текст ще намерите ТУК.

Festo

Фесто Производство спечели наградата на германската икономика в България за 2021 г. в категорията „Голямо предприятие“

Първото място в конкурса, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) за осемнадесети път, е заслужено признание за приноса на Фесто Производство в развитието на българо-германските икономически отношения през последната година. Наградата беше връчена на 25.1.2022 на управителя на дружеството Георги Атанасов.

Пълния текст может да прочетете ТУК

Nereda

Цилиндри с бутален прът

Цилиндри с бутален прът: като компактни цилиндри, късоходови цилиндри, плоски цилиндри, кръгли цилиндри, миниатюрни цилиндри, касетъчни цилиндри или неръждаеми.  Пълния текст ще намерите ТУК.