Мащабна сделка превърна българска софтуерна компания в най-големия партньор на Microsoft Dynamics в Европа

На 14.01.2014 г. в Grand Hotel Sofia се състоя пресконференция, на която бяха разкрити детайли за пазената в строга конфиденциалност досега инвестиция, чрез която българска софтуерна компания официално става най-големият представител на Microsoft Dynamics за Европа. Българската компания LLP Dynamics България бе придобита от огромния австрийски инвестиционен фонд New Frontier Group*, който има оборот над 250 милиона евро годишно. След закупуването, LLP Dynamics се слива със софтуерния гигант XAPT**, също собственост на инвестиционния фонд. Сливането ще протече плавно, като в началото на 2015 година се очаква двете структура да бъдат едно цяло с името XAPT. Сделката бе водена от Божидар Крапчев – Управляващ партньор в LLP Dynamics CEE. Поради участието на няколко страни в сделката, стойността на придобиване се пази в конфиденциалност.

Основното направление, по което LLP Dynamics България работи, е внедряване на системи за управление на бизнеса - ERP системи. Компанията е водещ партньор на Microsoft за продуктите Microsoft Dynamics AX и NAV, приложими в средни и големи бизнес компании на европейския пазар. LLP Dynamics има опит във внедряването на системите на Майкрософт повече от 10 години, стартирайки през 2003 година, и бързо става една от най-успешните в областта в Европа с портфолио от над 400 клиента и обороти от близо 5 милиона евро годишно.

Осъществяването на тази голяма инвестиция и обединяването на LLP Dynamics и XАPT води до увеличаване на мащабите на компанията и на пазарните й дялове в отделните държави. След сливането компанията ще има общ оборот от над 35 милиона Евро, над 350 служителя и офиси в Централна Европа, САЩ, Канада и Австралия. Централният офис на компанията ще бъде във Виена, Австрия.

Стели Димитрова – Chief Operating Officer на LLP Dynamics обясни, че основната краткосрочна цел е да се популяризира максимално ефективността на ERP системите за бизнеса у нас. New Frontier Group, чрез обединението на двете компании, има за цел изграждането на мащабна софтуерна сила, която да разполага с огромен консултантски ресурс, финансова мощ и да инвестира в обучението на висококвалифицирани специалисти. Желан ефект е, компанията да се превърне в първата по големина и капацитет компания, разположена на 3 континента, която да е в състояние да поема и изпълнява мащабни интернационални проекти, включващи повече от 10 държави. По време на пресконференцията беше осъществена интерактивна връзка пряко от Виена с Божидар Крапчев – Управляващ партньор на LLP Dynamics, който даде подробна информация за мащаба на инвестиционната сделка.
“Европейският бизнес вече има силен и коректен партньор и консултант в осъществяването на бизнес решения, планиране, финансови потоци и контролиране на ресурси. С осъществяването на това огромно бизнес начинание, Българска компания става основен фактор на софтуерния пазар в Европа и си поставя амбиции за покоряване и на световния.” – каза г-н Крапчев.

LLP Dynamics е компания с международен опит и познания в предоставянето на консултантски услуги и развитие за Microsoft Dynamics AX и NAV в Централна и Източна Европа и извън нея. С представителства в пет страни и с партньори в повече, LLP Dynamics е експерт в широк спектър от индустрии, с високо специализирани професионалисти в производството, дистрибуцията и търговията на дребно


**XAPT- част от NewFrontierGroup е основана през 2000 година, в Букурещ, Унгария. Освен в Европа, има офиси в CАЩ, Канада, Австралия, с общ брой служители над 250. Компанията е осъществила проекти на повече от 5 континента, в следствие на което оборотите й се покачват стремглаво всяка година, като за последната надхвърлят 30 милиона евро. Интересен факт е, че компанията е осъществила най-голямото внедряване в света – проект с 15 000 уникални потребители. За сравнение средно голям проект в България, се води този с 80 до 100 потребителя. ****ERP - Съкращението означава Enterprise Resource Planning или в буквален превод - “планиране на ресурсите на предприятието”. Това е информационната система, която управлява и отчита транзакциите от всички оперативни дейности в една организация. Включително финансово управление и счетоводна отчетност, управление на продажбите, планиране и контрол на доставки, складово стопанство, производство, човешки ресурси и др.