The journal of the Engineering Industries in Bulgaria

Форма за абонамент

Форма за абонамент за списание "Машиностроене и електротехника".
Полетата със * са задължителни.


 НАЧИНИ ЗА АБОНИРАНЕ
1. Лично в редакцията
2. По банков път, след попълване на заявката за абонамент
Банкова сметка:
МАШИНОИНТЕЛЕКТ ЕООД, ЦКБ-АД, клон Дондуков,
IBAN: BG56 CECB 9790 1025 0976 00, BIC: CECBBGSF


Реклама

Сандвик България Кюн Лизинг Rosler TopSolid KOBOLD ТН Машини ООД http://www.mbe-bg.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=64  Debulco Качество 21 век EAZ