The journal of the Engineering Industries in Bulgaria

llp_dynamics Преди двадесетина години начинът, по който функционираше бизнесът в България бе коренно различен от това, което наблюдаваме в момента. Независимо от естеството на бизнеса си, вече всяка компания се нуждае от навременната и точната информация, бързият и лесният достъп до информация за ключовите бизнес процеси, надеждното и сигурното боравене с огромно количество данни, мобилност. За да са успешни, организациите трябва да събират и обработват информация, да я комуникират вътрешно по най-пълноценния и удобен начин за компанията, да я пазят от неоторизиран достъп. Връзката между отделните звена трябва да е постоянна и улесняваща работния процес на всички служители. Нужна е яснотата по отношение на това какви са складовите наличности във всеки един момент, какво е озаетяването на персонала, съвпада ли с моментното ниво на продуктивност с планираното и т.н. Всичките тези елементи са от изключително значение за бизнеса и тяхното пълно обезпечаване се осъществява чрез системите за планиране на корпоративните ресурси (ERP). За да бъде успешна и конкурентноспособна и на следващото ниво - на чуждите пазари, компанията непременно има нужда от безупречно качество на продуктите и готовност да предложи отлична комуникация с доставчици и клиенти. Това на практика е невъзможно без ERP система.

Решението
llp_dynamics_map Вече над 10 години българските компании имат възможността да дадат тласък на бизнеса си благодарение на ERP системите внедрявани от LLP Dynamics. От 2003г компанията е основният партньор на Microsoft в Централна и Източна Европа за ERP решенията Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX. LLP Dynamics има представителства в България, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, които доставят услуги, както за местни компании, така и за международни корпорации в над повече от 45 държави. LLP Dynamics вече е с над 300 реализирани внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 80 внедрявания на Microsoft Dynamics AX. Компанията е член на President’s Club и Inner Cycle за Microsoft Dynamics за предходната година
LLP Dynamics в бранша

Благодарение на Microsoft Dynamics AX компанията Джебел 96 вече има точна проследимост на производствените процеси, управление на брака, пълна яснота на наличностите в склада, управление на нетипичните складови артикули, значителна оптимизация на работата на производствения отдел. Прокс-2 се развива с още по-ускорени темпове. Там екипът на LLP Dynamics внедрява Microsoft Dynamics NAV, като с този проект внедрителя показа, че може да бъде изключително гъвкав по отношение на клиентските изисквания. Специално за Прокс-2 бяха разработени допълнително и внедрени – офертен калкулатор и баркод система за етикетиране на материали, автоматизирана система за отчитане на вложените материали и отчетения труд в производството. Горните два проекта са само примерна извадка от референтната листа на LLP Dynamics в сектора. Все повече машиностроителни компании и производители на индустриално оборудване решават чрез ERP система напълно да автоматизират процесите си, като значително оптимизират разходите; постигат по-добра комуникация между отделите и сериозен самоконтрол между отделните звена на компанията; оптимизират процесите по управлението на складовите наличности и проследяват и контролират във всеки един момент броя и местоположението на артикулите.

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар, които са успешно приложими както в помещения с присъствие на хора, така и в промишлени обекти с наличие на сложно производствено оборудване. Решенията са базирани на иновативния метод за потушаване и контролиране на пожари посредством инсталации с водна мъгла.

SynchronS0113.jpgИнтелигентно използване на водата като гасителен агент.

Основната характеристика на водата като гасителен агент, върху която се базира механизма на пожарогасене при традиционните спринклерни системи е охлаждащият ефект, който се получава в резултат на абсорбираната енергия от огъня. Водната мъгла използва същия метод, но благодарение на преобразуването на водата в пара, охлаждащият ефект е седем пъти по-голям, а консумацията на вода може да бъде намалена с 90% спрямо обикновените спринклерни системи. Вместо изпускането на вода върху пожара, системите с водна мъгла въздействат чрез голямо количество пара. Те разпръскват водата във вид на водна мъгла, съдържаща капки с микроразмери и могат да произведат около 8 000 капки със същото количество вода, което типични те спринклерни системи биха използвали, за да произведат една единствена капка. Това многократно увеличава повърхностната площ на водата и е причина за големия охлаждащ ефект и бързото отнемане на кислорода от горивния процес. Това прави системите с водна мъгла едни от най-ефективните съществуващи противопожарни системи, базирани на гасителния агент вода.

Принцип на работа на системите с водна мъгла

Системите с водна мъгла атакуват пожара по три начина: охлаждане, отнемане на кислорода („задушаващ” ефект) и блокиране на топлопредаването към съседните запалими предмети. В режим на изчакване системата поддържа налягане от около 20 бара. Когато температурата надвиши предварително зададена стойност, чувствителният на топлина елемент в спринклерната глава се стопява. В този момент се активира автоматично помпена система, водата се придвижва от резервоар до колектор високо налягане, откъдето се разпределя до съответните секции посредством селекторни вентили. Pазпръскването на водата става през микродюзи под високо налягане (около 120 бара), благодарение на което се образува водна мъгла. Активират се само дюзите със стопени ампули, което означава, че системата се задейства само над зоната с повишена температура. Водната мъгла обгръща цялата рискова зона и тъй като е отличен охлаждащ агент настъпва бързо отнемане на топлинната енергия на горивния процес. Това понижава температурата в огнището на пожара и също така блокира топлопредаването, като по този начин топлината не уврежда предметите, намиращи се в близост до източника на пожар. Отделно от това топлината преобразува водната мъгла в пара, която заема 1700 пъти повече обем. Парата буквално „изсмуква” кислорода от помещението и „задушава“ пожара. По-нататъшно повторно запалване е невъзможно.

Ефективно решение за защита от пожари клас А, B и C

SynchronS0114.jpg Уникалността на системите с водна мъгла е комбинирането на гасителния ефект при газовите и конвенционалните спринклерни системи. Те съчетават предимствата на двата типа системи и същевременно избягват недостатъците им. Затова системите с водна мъгла са успешно приложими както в обществени сгради с присъствие на хора, така и в производствени обекти. Те са напълно безвредени за хората и с много по-голяма безопаснот за сградата, имуществото и оборудването. Системите с водна мъгла често са предпочитани в зони, където трябва да се избегнат щети вследствие на водата като гасителен агент. Тъй като системите с водна мъгла използват много по-малко количество вода и в много по-ниска концентрация в сравнение с конвенционалните спринклерни системи, много малка е вероятността да причинят повреда в сложното електрическо и електронно оборудване. В промишлени условия значителната редукция на щетите от изпускане на гасителния агент е от голямо значение, тъй като те могат да бъдат по-опасни отколкото щетите причинени от пожара. Много важно е също така производството да бъде възстановено бързо.

Дълъг период на прекъсване на работата означава голям риск от загуба на пазари, което често води до дългосрочен негативен икономически ефект, надхвърлящ загубите от самия пожар. Опитът показва, че само 4 от 10 предприятия успяват да стартират производството си отново след голям пожар.

Системите с водна мъгла са особено ценни за архитектурни и исторически сгради, библиотеки или архиви, чието ценно и уникално имущество не е устойчиво на гасителни агени като вода или синтетични газове. Водната мъгла е толкова фина, че не причинява щети на имуществото. Тя е ефективно решение и за защита от пожар в тежки производствени условия с голям риск от възникване на пожар, каквито са леярските цехове. Въпреки, че парата охлажда помещението много по-бързо, вероятността да се получи термичен шок за разтопения метал е минимален, отколкото при изсипването „като из ведро” на студена вода, характерно за обикновените спринклери. При противопожарната защита на високи сгради, системите с водна мъгла също предлагат няколо предимства. Инсталациите са с малък размер, не изискват голямо пространство за разполагането им и могат да бъдат интегрирани в сложни и тесни конструкции. Също така отличните охлаждащи характеристики ги правят идеални за за щита на стъклени фасади. Триизмерният охлаждащ ефект премахва риска от термичрн шок и счупване, което може да се получи при конвенционалните спринклерни системи. Други възможности, които могат да бъдат реализирани със системите с водна мъгла, които често са и единственото решение за противопожарна защита са пътни тунели, кабелни канали, шахти, роторни турбини, трансформаторни подстанции и др.

Освен изброените технологични предимства, много важно за успешната работа на системите е професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането им. Задълбоченият анализ на проектните изисквания, правилната оценка на риска, качественото проектиране, монтиране и поддържане на системите, както и отговорното отношение към обучението на обслужващия персонал са критично важни за правилното действие на системите. Прилагайки този метод на работа, фирма Синхрон-С има успешно реализирани проекти с водна мъгла, сред които е рудодобивното предприятие Асарел Медет. Фирмата е първата в страната, сертифицирана за изграждане на системи с водна мъгла. Решенията на компанията отговарят на най-високите изисквания на стандартите, приети в тази област.

.

На 14.01.2014 г. в Grand Hotel Sofia се състоя пресконференция, на която бяха разкрити детайли за пазената в строга конфиденциалност досега инвестиция, чрез която българска софтуерна компания официално става най-големият представител на Microsoft Dynamics за Европа. Българската компания LLP Dynamics България бе придобита от огромния австрийски инвестиционен фонд New Frontier Group*, който има оборот над 250 милиона евро годишно. След закупуването, LLP Dynamics се слива със софтуерния гигант XAPT**, също собственост на инвестиционния фонд. Сливането ще протече плавно, като в началото на 2015 година се очаква двете структура да бъдат едно цяло с името XAPT. Сделката бе водена от Божидар Крапчев – Управляващ партньор в LLP Dynamics CEE. Поради участието на няколко страни в сделката, стойността на придобиване се пази в конфиденциалност.

Основното направление, по което LLP Dynamics България работи, е внедряване на системи за управление на бизнеса - ERP системи. Компанията е водещ партньор на Microsoft за продуктите Microsoft Dynamics AX и NAV, приложими в средни и големи бизнес компании на европейския пазар. LLP Dynamics има опит във внедряването на системите на Майкрософт повече от 10 години, стартирайки през 2003 година, и бързо става една от най-успешните в областта в Европа с портфолио от над 400 клиента и обороти от близо 5 милиона евро годишно.

Осъществяването на тази голяма инвестиция и обединяването на LLP Dynamics и XАPT води до увеличаване на мащабите на компанията и на пазарните й дялове в отделните държави. След сливането компанията ще има общ оборот от над 35 милиона Евро, над 350 служителя и офиси в Централна Европа, САЩ, Канада и Австралия. Централният офис на компанията ще бъде във Виена, Австрия.

Стели Димитрова – Chief Operating Officer на LLP Dynamics обясни, че основната краткосрочна цел е да се популяризира максимално ефективността на ERP системите за бизнеса у нас. New Frontier Group, чрез обединението на двете компании, има за цел изграждането на мащабна софтуерна сила, която да разполага с огромен консултантски ресурс, финансова мощ и да инвестира в обучението на висококвалифицирани специалисти. Желан ефект е, компанията да се превърне в първата по големина и капацитет компания, разположена на 3 континента, която да е в състояние да поема и изпълнява мащабни интернационални проекти, включващи повече от 10 държави. По време на пресконференцията беше осъществена интерактивна връзка пряко от Виена с Божидар Крапчев – Управляващ партньор на LLP Dynamics, който даде подробна информация за мащаба на инвестиционната сделка.
“Европейският бизнес вече има силен и коректен партньор и консултант в осъществяването на бизнес решения, планиране, финансови потоци и контролиране на ресурси. С осъществяването на това огромно бизнес начинание, Българска компания става основен фактор на софтуерния пазар в Европа и си поставя амбиции за покоряване и на световния.” – каза г-н Крапчев.

LLP Dynamics е компания с международен опит и познания в предоставянето на консултантски услуги и развитие за Microsoft Dynamics AX и NAV в Централна и Източна Европа и извън нея. С представителства в пет страни и с партньори в повече, LLP Dynamics е експерт в широк спектър от индустрии, с високо специализирани професионалисти в производството, дистрибуцията и търговията на дребно


**XAPT- част от NewFrontierGroup е основана през 2000 година, в Букурещ, Унгария. Освен в Европа, има офиси в CАЩ, Канада, Австралия, с общ брой служители над 250. Компанията е осъществила проекти на повече от 5 континента, в следствие на което оборотите й се покачват стремглаво всяка година, като за последната надхвърлят 30 милиона евро. Интересен факт е, че компанията е осъществила най-голямото внедряване в света – проект с 15 000 уникални потребители. За сравнение средно голям проект в България, се води този с 80 до 100 потребителя. ****ERP - Съкращението означава Enterprise Resource Planning или в буквален превод - “планиране на ресурсите на предприятието”. Това е информационната система, която управлява и отчита транзакциите от всички оперативни дейности в една организация. Включително финансово управление и счетоводна отчетност, управление на продажбите, планиране и контрол на доставки, складово стопанство, производство, човешки ресурси и др.

Реклама

Сандвик България Кюн Лизинг Rosler TopSolid KOBOLD ТН Машини ООД http://www.mbe-bg.com/index.php?option=com_banners&task=click&bid=64  Debulco Качество 21 век EAZ